Danh sách học sinh giỏi, học sinh tiên tiến xuất sắc năm học 2014-2015

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI HỌC SINH TIÊN TIẾN XUẤT SẮC

Năm học 2014-2015

I. HỌC SINH GIỎI:

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

DANH HIỆU

1

Phạm Thị Hạnh

10B1

Học sinh giỏi

2

Lê Thị Hồng

10B3

Học sinh giỏi

3

Phan Thị Vân Ly

10B3

Học sinh giỏi

4

Võ Thị Diễm Kiều

10B3

Học sinh giỏi

5

Trần Thị Thu Hiền

10B3

Học sinh giỏi

6

Thái Thị Mỹ Châu

10B4

Học sinh giỏi

7

Bùi Văn Tài

10B4

Học sinh giỏi

8

Nguyễn Thị Tuyết Linh

10B5

Học sinh giỏi

9

Phạm Thu Thảo

10B5

Học sinh giỏi

10

Nguyễn Thị Thu Hương

11B1

Học sinh giỏi

11

Lê Thị Lành

11B1

Học sinh giỏi

12

Nguyễn Thị Giang

11B1

Học sinh giỏi

13

Nguyễn Thị Hậu

11B1

Học sinh giỏi

14

Hoàng Thị Ngọc

11B1

Học sinh giỏi

15

Phan Thị Ái Nhân

11B1

Học sinh giỏi

16

Đặng Thị Như Quỳnh

11B1

Học sinh giỏi

17

Trần Đình Đức

11B2

Học sinh giỏi

18

Hoàng Thị Mỹ Linh

11B3

Học sinh giỏi

19

Trần Thị Hảo

11B3

Học sinh giỏi

20

Trịnh Thị Thanh Nhung

11B3

Học sinh giỏi

21

Lê Huyền Sương

11B4

Học sinh giỏi

22

Trần Thị Hồng Cẩm

11B5

Học sinh giỏi

23

Tạ Thị Mỹ Linh

12B5

Học sinh giỏi

24

Trần Thị Huệ

12B5

Học sinh giỏi

(Danh sách này gồm có 24  học sinh giỏi)

II. HỌC SINH TIÊN TIẾN XUẤT SẮC:

1

Võ Đức Quân

10B1

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

2

Nguyễn Viết Lê Uyên

10B1

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

3

Hồ Thị Hoài Ly

10B1

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

4

Trần Ba

10B2

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

5

Dương Văn Sơn

10B2

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

6

Đỗ Kim Thắng

10B2

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

7

Trần Nhân Huyền

10B2

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

8

Nguyễn Văn Dũng

10B2

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

9

Bùi Thị Thảo Ly

10B2

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

10

Đặng Thị Tiểu Nhi

10B2

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

11

Nguyễn Tùng Long

10B3

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

12

Lê Hữu Cường

10B3

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

13

Trịnh Đăng Thiện

10B3

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

14

Trần Thị Mỹ Lệ

10B4

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

15

Nguyễn Đức Thành Công

10B5

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

16

Hoàng Thị Trinh

10B5

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

17

Nguyễn Thị Thu

11B1

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

18

Lê Thị Thu Thảo

11B1

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

19

Trần Thị Như Phương

11B1

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

20

Nguyễn Thị Lài

11B1

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

21

Trần Thị Kim Tiễn

11B1

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

22

Phan Minh Tuấn

11B1

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

23

Lê Thị Lợi

11B2

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

24

Hoàng Thị Hiệp

11B3

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

25

Hoàng Thị Mỹ Linh

11B3

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

26

Lương Văn Phương

11B3

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

27

Nguyễn Gia Nhân

11B3

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

28

Bùi Hữu Nhiên

11B4

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

29

Nguyễn Thị Ngọc Linh

12B1

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

30

 Nguyễn Thị Hồng Nga

12B1

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

31

Bùi Phương Thảo

12B1

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

32

Nguyễn Thị Nga

12B2

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

33

Nguyễn Thị Thùy Dương

12B3

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

34

Võ Đức Long

12B4

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

35

Nguyễn Thị Kim Chi

12B5

Học sinh Tiên tiến xuất sắc

(Danh sách này có    35    học sinh tiên tiến xuất sắc.)

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 52
Hôm qua : 77
Tháng 03 : 1.313
Năm 2019 : 6.691