BTV ĐOÀN TRƯỜNG

 • Phan Bảo Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0935232227
  • Email:
   phanbaoquoc253@gmail.com
 • Lê Phước Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0905902234
  • Email:
   lephuochai85@gmail.com
 • Trần Xuân Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Đoàn trường, UVBCHCĐ
  • Điện thoại:
   0835432999
  • Email:
   txkhai.thptclv@gmail.com
 • Mai Xuân Gia
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0985143325
  • Email:
   xuangiaqt@gmai.com