BCH CÔNG ĐOÀN

 • Hồ Ngọc Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng, CTCĐ
  • Điện thoại:
   0913486599
  • Email:
   hongoccuong76@gmail.com
 • Nguyễn Danh Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT tổ Sinh-KTNN, PCTCĐ
  • Điện thoại:
   0905999325
  • Email:
   nguyendanhdatqt@gmail.com
 • Lê Thị Thúy Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   ỦY VIÊN
  • Điện thoại:
   0982552017
  • Email:
   kieule3@gmail.com
 • Trần Xuân Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT Đoàn trường, UVBCHCĐ
  • Điện thoại:
   0835432999
  • Email:
   txkhai.thptclv@gmail.com