Tổ TDQP

 • Hoàng Ngọc Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT tổ TDQP
  • Điện thoại:
   0935009006
  • Email:
   hoangphuc01973@gmail.com
 • Đoàn Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TP tổ TDQP
  • Điện thoại:
   0915951444
  • Email:
   thanhtdttbn@gmail.com