Tổ Sinh học - CNCN

 • Nguyễn Danh Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT tổ Sinh-KTNN, PCTCĐ
  • Điện thoại:
   0905999325
  • Email:
   nguyendanhdatqt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Sinh-KTNN
  • Điện thoại:
   0919489159
  • Email:
   thuylien80@gmail.com