• Phạm Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0948161888
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Văn Lai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0985758964
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Ngọc Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913486599
  • Email:
   hongoccuong76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Lịch sử