Wednesday, 20/06/2018 - 00:49|
Cổng thông tin điện tử trường THPT Chế Lan Viên
 • Hồ Ngọc Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   GSTS
  • Điện thoại:
   0916888888
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: