Trường THPT Chế Lan Viên được thành lập ngày 21/6/2010 theo QĐ 1085/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị. Trường đóng trên địa bàn xã Cam An , huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực vươn lên của tập thể cán bộ giáo viên và học sinh, trường THTP Chế Lan Viên đã gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận.